Tìm kiếm

Thời điểm tưới lại đánh thức cho hoàng thảo ra hoa Tết

 

"Theo kinh nghiêm của mình với 1 số lan ra hoa Tết mà mình đã cắt nước thì thời điểm tưới lại để ra hoa đúng dịp tết năm nay  như sau :  (áp dụng với lan đã phát triển đã đủ đk cắt nước 2 tháng rồi thì giờ tưới lại.)

- Hạc vỹ - giả hạc Pháp  14/11 âm ( bắc ) 21/11 ( nam )
- Đùi gà 24/11 ( bắc ) 1/12 âm ( nam )
- Long tu - kim điệp: 29/11 ( bắc ) 4/12 âm ( nam)
- U lồi : 8/11 âm ( bắc ) 15/11 âm ( nam )
(Nam khó sống và ra hoa, nếu chơi thì cần có nụ trước)
U lồi mình chỉ chơi trưng Tết , chơi xong bỏ, nhưng để có bình u lồi hoặc giò u lồi chơi tết thì phải đi chọn các cành đạt chuẩn từ đầu tháng 10 âm, về treo nơi nắng ko tưới nước và 8/11 âm tưới nước lại.
Mọi người tham khảo nhé , có thể sai lệch do trời quá lạnh hay quá nóng thì đừng ném đá mình
Trước khi cắt nước hoàn toàn thì phun HVP 905 tuần 1 lần. Đó là kinh nghiệm của mình, còn nhiều kinh nghiệm của nhiều đại ca lắm.
Tác dụng HVP 905: Làm cho cây có phát hoa dài, nhiều hoa, hoa to, màu sắc đẹp, hoa lâu tàn.
Cách tưới lại:
Đầu tiên tưới đẫm vào gốc, 45 phút sau tưới đầu trâu 701 với tỷ lệ 1,5g/lít. Hàng ngày tưới nước 2 lần, 5 và 10  ngày sau tưới lại 701 với tỷ lệ 1g/l rồi ngồi chờ , nhớ tưới chỉ nước vào gốc không tưới thân, còn 701 tưới cả thân lẫn gốc."
Tác dụng đầu trâu 701: Kích thích phân hóa mầm hoa, giúp ra hoa sớm, ra nhiều hoa, hoa đẹp và lâu tàn, hương thơm.
Ở bắc hiện nay ít người có hàng thòng chơi tết, chủ yếu vào tháng 4 đến tháng 6, chỉ có những cây đã đc thuần để ra hoa tết thì đã cắt nước tù đầu tháng 10 âm rồi, cây đủ đk cắt nước là đã thắt ngọn đc ít nhất 3 tuần đã có dấu hiệu rụng lá. Trong nam thì cắt nước từ đầu th10 âm.
Theo nguyên tắc cùng loại thì cây ở MB sẽ chậm hơn MN từ 7 đến 15 ngày tuỳ theo lạnh nhiều hay ít, lạnh quá có khi chột luôn, nói chung chơi thòng Tết ở MB là may rủi

Phổ biến trong tuần

Hoa Lan