Tìm kiếm

Lan Nhất điểm hồng


Cách trồng và chăm sóc hoa Lan Nhất điểm hồng (Den draconis):
   Thân cây to, cứng, có phủ một lớp lông đen khi cây còn non. Cây thường mọc thẳng, lá cứng, mọc so le và cũng có lông đen bao phủ hai mặt lá. Nhất điểm hồng thường có ngọn thót nhỏ nhọn. Thân ngả về màu xanh.
   Nhất điểm hồng là loại khó trồng do xuất xứ từ những vùng cao, khi mang về vùng thấp hơn, cây thường có xu hướng nhỏ dần, hay bị thối gốc, thối đọt non nên khi trồng chú ý tránh nước mưa trực tiếp.
   Cây ưa khí hậu lạnh, mát, ưa khô, thoáng.
  Tưới đủ ấm khi cây non mới ra, đến khi được khoảng 4-5 lá thì giảm tưới. Rất nhạy cảm với phân bón, nên ít sử dụng phân có hàm lượng nitơ cao và mỗi lần bón phân nên cách xa 7-10 ngày, ưa những loại phân có nguồn gốc hữu cơ (phân cá, rong biển...)
  Giá thể nên chọn lá gỗ lũa (đã bóc hết vỏ), chậu gỗ không giá thể, thoáng đáy. Nếu trồng trên lũa thì nên đặt gốc cây nằm giữa thân gỗ để nghiêng sao cho khi tưới nước ít đọng lại ở phần gốc lan nhất. 


Phổ biến trong tuần

Hoa Lan