Tìm kiếm

Hài việt - Hài bóng - Paplliopedilum Vietnamense

 


Hài việt - Hài bóng - Paplliopedilum Vietnamense:
Tên Việt Nam:
 Lan hài Việt, hài bóng
Tên Latin:
Paphiopedilum Vietnamense
Họ:
Phong lan Orchidaceae
Bộ:
Phong lan Orchidales
Nhóm:
Cây Lan đấtPhổ biến trong tuần

Hoa Lan