Tìm kiếm

Cách pha dung dịch thuỷ canh để trồng hoa lan

 


Chia sẽ cách pha Dung dịch thuỷ canh để trồng hoa lan
(Tỷ lệ 1/100,nghĩa là 1 lít nước cốt pha được 100 lít dung dịch thuỷ canh).
Dung dịch được pha thành 2 bình gồm bình A và bình A
- Pha dung dịch bình A:
Cho 1 lít nước vào bình
Cân 95.2 gram Calcium Nitrat Ca(NO3)2 ,cho vào bình sau đó quậy đều ,ta được bình A.Nhớ ghi nhản bình A.
-Pha dung dịch bình B:
Cho 1 lít nước vào bình.
Cân 1.69 gram phân bón NPK 30-10-10 cho vào bình,lắc đều cho tan hết.
Cân 41.06 gram Potassium 0-0-60 cho vào bình lắc đều cho tan hết
Cân 26.9 gram Mono Potassium Phosphate cho vào bình lắc đều cho tan hết.
Cân 30.8 gram MgSO4( muối Epsom salt ) cho vào bình lắc đều cho tan hết.
Cân 0.64 gram FeSO4 ( Ferrous Sulfate Heptahydrate) cho vào bình lắc đều cho tan hết.
Cân 0.86 EDTA (Disodium EDTA) vào bình lắc cho tan hết.Ta được bình B.Nhớ ghi là bình B.
-Khi pha xong 2 bình A và B,khi sử dụng thì ta pha loãng như sau:
Vi dụ pha chỉ 1 lít dung dịch để trồng thuỷ canh thì ta sử dụng 10ml nước cốt trong bình A và 10ml nước trong bình B cho vào 1 lít nước, sau đó đo xem dung dịch vừa pha có bao nhiêu ppm ,tuỳ theo mục đích trồng loại gì mà pha thêm nước để có chỉ số ppm phù hợp.
Đối với hoa lan thì pha khoãng 100ppm tới 150 ppm thì thân cây và rể phát triển rất tốt,hoa ra đậm màu hơn.
Đối với rau,cây ăn lá thì ppm khoãng 400 tới 500
Đối với cây ăn trái thì ppm khoãng 800 tới 1200.
Có một số hình hoa lan và cây cà chua tôi đã xử dụng dung dịch thuỷ canh n
àyPhổ biến trong tuần

Hoa Lan