Tìm kiếm

Bệnh đỏ thân trên lan

 


Tên bệnh: Bệnh đỏ thân
Nguyên nhân: vi khuẩn xâm nhập gốc, rễ
Điều trị:
1.MANOZED +BONNY hòa ra tưới vào gốc
2. Tiếp đó dùng : difenoconazole / Altilora / AZOfeno / score ,
Phun ướt đều 2 mặt lá, tuần 2 lần
3. Cuối cùng là dùng boocđo phun cho cây.


Phổ biến trong tuần

Hoa Lan