Tìm kiếm

Hoa hồng Bạch Xếp cổ


  • Đặc điểm hoa hồng Bạch xếp cổ:

    Là cây thân bụi, nhiều gai, cành lá xum xuê.

    Hoa màu trắng tinh khiết, có mùi thơm nhẹ nhàng. Cây rất sai hoa, hoa mọc thành chùm 3-5 bông, hoặc đơn một bông, đường kính hoa trung bình to 5-7 cm, hoa lâu tàn.

    Cây phát triển mạnh, khả năng kháng bệnh cao.
Phổ biến trong tuần

Hoa Lan