Tìm kiếm

Hoa hồng Rủ Đức


Đặc điểm hoa hồng Rủ Đức:

  • Hồng cổ Rủ Đức thuộc loại cây bụi, thân có gai nhiều cành nhỏ mọc hướng xuống đất.
  • Hoa màu đỏ tươi, đường kính hoa nhỏ 2-3 cm, hoa lâu tàn tầm 3-4 tuần.
  • Hoa ra quanh năm, cây phát triển tốt và hoa đậm màu vào mùa hè.

Cách trồng và chăm sóc hồng rủ đức:

  • Thích hợp trồng trong chậu, chậu chảo treo cao, trồng nơi có nhiều ánh sáng, có khả năng thoát nước tốt.
  • Đất trồng văm nhỏ trộn lẫn trấu um và phân hữu cơ.
  • Thường xuyên cắt tỉa lá già, cây dễ bị vàng lá chú ý chăm sóc và quan sát phòng bệnh cho cây. Cắt tỉa hoa tàn sát cành lớn để cây ra mầm mới và cho hoa.


Phổ biến trong tuần

Chăm Sóc Hoa Hồng