Tìm kiếm

Hoa hồng Rủ Đức


Đặc điểm hoa hồng Rủ Đức:

  • Hồng cổ Rủ Đức thuộc loại cây bụi, thân có gai nhiều cành nhỏ mọc hướng xuống đất.
  • Hoa màu đỏ tươi, đường kính hoa nhỏ 2-3 cm, hoa lâu tàn tầm 3-4 tuần.
  • Hoa ra quanh năm, cây phát triển tốt và hoa đậm màu vào mùa hè.

Cách trồng và chăm sóc hồng rủ đức:

  • Thích hợp trồng trong chậu, chậu chảo treo cao, trồng nơi có nhiều ánh sáng, có khả năng thoát nước tốt.
  • Đất trồng văm nhỏ trộn lẫn trấu um và phân hữu cơ.
  • Thường xuyên cắt tỉa lá già, cây dễ bị vàng lá chú ý chăm sóc và quan sát phòng bệnh cho cây. Cắt tỉa hoa tàn sát cành lớn để cây ra mầm mới và cho hoa.


Phổ biến trong tuần

Hoa Lan