Tìm kiếm

Trọn bộ Microsoft Office 2016 Volume Licensing

Nhằm thuận tiện hơn cho các bạn tải về cài đặt ứng dụng văn phòng Microsoft Office 2016 , mình tập hợp tất cả các phiên bản Microsoft Office 2016 Volume Licensing


Link tải trọn bộ


1. Microsoft Office Standard 2016
Bản tiêu chuẩn gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2016, bảng tính Excel 2016, trình chiếu Pownpoint 2016,Thư Outlook 2016, ghi chú Onenote 2016

Tên File: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.iso
Dung lượng: 812.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 00007E9FDA9A3B2B3EC79A9A18F73012

Tên File: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.iso
Dung lượng: 699.7 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 67847C202FE6B9D517197B9D39E279A8

2. Microsoft Office Professional Plus 2016
Bản đầy đủ gồm các ứng dụng soạn văn bản Word 2016, bảng tính Excel 2016, trình chiếu Pownpoint 2016,Thư Outlook 2016, ghi chú Onenote 2016, xem sơ đồ vẽ Visio, Skype doanh nghiệp....

Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.iso
Dung lượng: 951 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B

Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.iso
Dung lượng: 913.3 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Md5: F396CFD1BB9B7168F6430293D58D1F4D

Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.iso
Dung lượng: 820.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841

Tên File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.iso
Dung lượng: 782.8 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Md5: E34BC1919BDA41C7F7B18E4D43253F16

3. Microsoft Project Professional 2016
Phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởi Microsoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và phân tích khối lượng công việc

Tên File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.iso
Dung lượng: 496.5 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881

Tên File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.iso
Dung lượng: 409.3 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97

4. Microsoft Visio Professional 2016
Chương trình vẽ sơ đồ thông minh, được tích hợp vào bộ chương trình Microsoft Office từ phiên bản 2003. MS Visio cho phép bạn thể hiện bản vẽ một cách trực quan. Hơn nữa, nó còn cung cấp nhiều đặc tính khiến cho sơ đồ của bạn ý nghĩa hơn, linh động hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ngoài ra, bạn có thể sao chép bản vẽ của mình qua các phần mềm khác (như : MS. Word, MS. Excel,…) để tiện sử dụng cho công việc của bạn.

Tên File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.iso
Dung lượng: 597.4 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A

Tên File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.iso
Dung lượng: 497.2 Mb
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Md5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B

Phổ biến trong tuần

Chăm Sóc Hoa Hồng